Registar prava osoba s invaliditetom

U RH glede načina oslovljavanja osoba s invaliditetom, za odrasle osobe s invaliditetom prihvaćen je termin osoba s invaliditetom, dok je za djecu prihvaćen termin dijete s teškoćama u razvoju.

Osobe s invaliditetom uključuju osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima (Konvencija o pravima osoba s invaliditetom). U ovom registru korišteni su i drugi termini u slučaju kada je citiran zakonski propis.

Registar ne sadrži prava koja se ostvaruju temeljem članstva u raznim udrugama kao ni prava koja svojim građanima/osobama s invaliditetom temeljem prebivališta osigurava jedinica lokalne/područne samouprave.

Ova prava obuhvatit će se posebnim registrom.

Registar mozete skinuti ovdje

Komentiraj: